Slovenský poľovnícky zväz,poľovnícke združenie Veľká Dolina

IČO:

36097420

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz,poľovnícke združenie Veľká Dolina

Dátum vzniku:

09.03.1991

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Krížna 137, Veľká Dolina, 95115

Okres:

SK0233 - Okres Nitra

Obec:

SK0233500844 - Veľká Dolina

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-1365308329023944"
data-ad-slot="4793031415">