Slovenský poľovnícky zväz Turčianska regionálna organizácia

Slovenský poľovnícky zväz Turčianska regionálna organizácia

IČO:

00418773

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz Turčianska regionálna organizácia

Dátum vzniku:

15.09.1981

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Svätoplukova 16, Martin, 03680

Okres:

SK0316 - Okres Martin

Obec:

SK0316512036 - Martin

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

01 - 0 zamestnancov