Slovenský poľovnícky zväz, regionálna organizácia

Slovenský poľovnícky zväz, regionálna organizácia

IČO:

00418714

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, regionálna organizácia

Dátum vzniku:

31.12.1976

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Vajanského 23, Trnava, 91701

Okres:

SK0217 - Okres Trnava

Obec:

SK0217506745 - Trnava

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

02 - 1 zamestnanec