SLOVENSKÝ POĽOVNÍCKY ZVÄZ PZ JAVORNÍK

SLOVENSKÝ POĽOVNÍCKY ZVÄZ PZ JAVORNÍK

IČO:

37780247

Obchodné meno:

SLOVENSKÝ POĽOVNÍCKY ZVÄZ PZ JAVORNÍK

Dátum vzniku:

17.01.1999

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Ulič, Ulič, 06767

Okres:

SK0419 - Okres Snina

Obec:

SK0419520934 - Ulič

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený