Slovenský poľovnícky zväz - PZ-HUBERT

Slovenský poľovnícky zväz - PZ-HUBERT

IČO:

36160636

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz - PZ-HUBERT

Dátum vzniku:

15.05.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Spišské Bystré, Spišské Bystré, 05918

Okres:

SK0416 - Okres Poprad

Obec:

SK0416523852 - Spišské Bystré

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený