Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Zvonárka v Ľubici

IČO:

35516755

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Zvonárka v Ľubici

Dátum vzniku:

25.06.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Ľubica, Ľubica, 05971

Okres:

SK0413 - Okres Kežmarok

Obec:

SK0413523682 - Ľubica

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený