Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie TRIBEČ

IČO:

36112682

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie TRIBEČ

Dátum vzniku:

22.03.2001

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kovarce, Kovarce, 95615

Okres:

SK0236 - Okres Topoľčany

Obec:

SK0236543071 - Kovarce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený