Slovenský poľovnícky zväz, poľovnícke združenie ŠTVORCHOTÁR Kuraľany

IČO:

35628677

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, poľovnícke združenie ŠTVORCHOTÁR Kuraľany

Dátum vzniku:

21.10.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kuraľany 61, Kuraľany, 93564

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502464 - Kuraľany

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený