Slovenský poľovnícky zväz, poľovnícke združenie Štefanovičová

IČO:

35593369

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, poľovnícke združenie Štefanovičová

Dátum vzniku:

20.10.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Štefanovičová 10, Štefanovičová, 95115

Okres:

SK0233 - Okres Nitra

Obec:

SK0233581691 - Štefanovičová

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený