Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Srnec

IČO:

17069505

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Srnec

Dátum vzniku:

17.12.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Vyšná Jablonka, Vyšná Jablonka, 06734

Okres:

SK0412 - Okres Humenné

Obec:

SK0412521019 - Vyšná Jablonka

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený