Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie SOKOL Humenné

IČO:

17069700

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie SOKOL Humenné

Dátum vzniku:

23.02.1973

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Košická 2505/19, Humenné, 06601

Okres:

SK0412 - Okres Humenné

Obec:

SK0412520004 - Humenné

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený