Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Sekule

IČO:

42359490

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Sekule

Dátum vzniku:

01.01.1990

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Sekule 371, Sekule, 90880

Okres:

SK0215 - Okres Senica

Obec:

SK0215556114 - Sekule

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený