Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Šajdíkové Humence - Bory

IČO:

42359473

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Šajdíkové Humence - Bory

Dátum vzniku:

01.01.1990

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Šajdíkove Humence 249, Šajdíkove Humence, 90607

Okres:

SK0215 - Okres Senica

Obec:

SK0215504882 - Šajdíkove Humence

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený