Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Rusovce v Bratislave

IČO:

31747523

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Rusovce v Bratislave

Dátum vzniku:

15.02.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Balkánska 225, Bratislava - mestská časť Rusovce, 85110

Okres:

SK0105 - Okres Bratislava V

Obec:

SK0105529494 - Bratislava - mestská časť Rusovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený