Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Rozkvet

IČO:

17069718

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Rozkvet

Dátum vzniku:

04.04.1973

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Rovné, Rovné, 06732

Okres:

SK0412 - Okres Humenné

Obec:

SK0412520721 - Rovné

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený