Slovenský poľovnícky zväz - poľovnícke združenie Ovocinár Šurany

IČO:

34010564

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz - poľovnícke združenie Ovocinár Šurany

Dátum vzniku:

01.03.1973

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bottova 32, Šurany, 94201

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503592 - Šurany

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený