Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Ostrá Hora, Lednické Rovne

IČO:

34059075

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Ostrá Hora, Lednické Rovne

Dátum vzniku:

01.01.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Súhradka 218, Lednické Rovne, 02061

Okres:

SK0228 - Okres Púchov

Obec:

SK0228513326 - Lednické Rovne

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený