Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Magura

IČO:

17069572

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Magura

Dátum vzniku:

15.01.1970

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Papín, Papín, 06733

Okres:

SK0412 - Okres Humenné

Obec:

SK0412520624 - Papín

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený