Slovenský poľovnícky zväz, poľovnícke združenie Lúčnica

IČO:

36102555

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, poľovnícke združenie Lúčnica

Dátum vzniku:

01.03.1999

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Pod Vinohradmi 275, Lúčnica nad Žitavou, 95188

Okres:

SK0233 - Okres Nitra

Obec:

SK0233500470 - Lúčnica nad Žitavou

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený