Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie - LOM

IČO:

35626399

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie - LOM

Dátum vzniku:

18.07.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Jedľové Kostoľany 246, Jedľové Kostoľany, 95196

Okres:

SK0237 - Okres Zlaté Moravce

Obec:

SK0237500364 - Jedľové Kostoľany

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený