Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Lazy

IČO:

17069688

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Lazy

Dátum vzniku:

23.03.1975

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Dlhé n. Cirochou, Dlhé nad Cirochou, 06782

Okres:

SK0419 - Okres Snina

Obec:

SK0419520161 - Dlhé nad Cirochou

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený