Slovensky poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie HUBERT

IČO:

17069653

Obchodné meno:

Slovensky poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie HUBERT

Dátum vzniku:

19.07.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Humenné, Humenné, 06601

Okres:

SK0412 - Okres Humenné

Obec:

SK0412520004 - Humenné

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený