Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Hrabiny

IČO:

17069521

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Hrabiny

Dátum vzniku:

17.12.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Krásny Brod, Krásny Brod, 06703

Okres:

SK0415 - Okres Medzilaborce

Obec:

SK0415520411 - Krásny Brod

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený