Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Holice

IČO:

34011919

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Holice

Dátum vzniku:

12.09.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Holice, Holice, 93034

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211501581 - Holice

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený