Slovenský poľovnícky zväz, poľovnícke združenie HANČOV

IČO:

31955134

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, poľovnícke združenie HANČOV

Dátum vzniku:

07.02.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kľušov, Kľušov, 08622

Okres:

SK0411 - Okres Bardejov

Obec:

SK0411519324 - Kľušov

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený