Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina v Poprade

IČO:

35510994

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Dubina v Poprade

Dátum vzniku:

01.12.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kvetnica 4534/1, Poprad, 05801

Okres:

SK0416 - Okres Poprad

Obec:

SK0416523381 - Poprad

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený