Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Družba Bardejov

IČO:

42362938

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Družba Bardejov

Dátum vzniku:

13.03.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Mihaľov 21, Bardejov, 08501

Okres:

SK0411 - Okres Bardejov

Obec:

SK0411519006 - Bardejov

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený