Slovenský poľovnícky zväz, poľovnícke združenie Dolné Srnie

IČO:

31116728

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, poľovnícke združenie Dolné Srnie

Dátum vzniku:

25.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Dolné Srnie, Dolné Srnie, 91641

Okres:

SK0224 - Okres Nové Mesto nad Váhom

Obec:

SK0224505951 - Dolné Srnie

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený