Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie ČERINÁ Hosťovce

IČO:

35626470

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie ČERINÁ Hosťovce

Dátum vzniku:

01.01.1992

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Martin nad Žitavou, 95301

Okres:

SK0237 - Okres Zlaté Moravce

Obec:

SK0237500551 - Martin nad Žitavou

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený