Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie BREZA

IČO:

35626453

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie BREZA

Dátum vzniku:

11.07.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Poľný Kesov, 95114

Okres:

SK0233 - Okres Nitra

Obec:

SK0233500691 - Poľný Kesov

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený