Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie BESKYD

IČO:

17069432

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie BESKYD

Dátum vzniku:

17.12.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Habura 166, Habura, 06752

Okres:

SK0415 - Okres Medzilaborce

Obec:

SK0415520187 - Habura

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený