Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Bažant

IČO:

17069769

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Bažant

Dátum vzniku:

23.09.1970

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Baškovce, Baškovce, 06723

Okres:

SK0412 - Okres Humenné

Obec:

SK0412520021 - Baškovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený