Slovenský poľovnícky zväz POLE Hronské Kľačany

Slovenský poľovnícky zväz POLE Hronské Kľačany

IČO:

31196799

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz POLE Hronské Kľačany

Dátum vzniku:

06.03.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hronské Kľačany 560, Hronské Kľačany, 93529

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502332 - Hronské Kľačany

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený