Slovenský poľovnícky zväz - okresná organizácia Zlaté Moravce

Slovenský poľovnícky zväz - okresná organizácia Zlaté Moravce

IČO:

31195270

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz - okresná organizácia Zlaté Moravce

Dátum vzniku:

19.05.1997

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Sládkovičova 3, Zlaté Moravce, 95301

Okres:

SK0237 - Okres Zlaté Moravce

Obec:

SK0237500968 - Zlaté Moravce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

03 - 2 zamestnanci