Slovenský poľovnícky zväz - okresná organizácia Šaľa

Slovenský poľovnícky zväz - okresná organizácia Šaľa

IČO:

31194087

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz - okresná organizácia Šaľa

Dátum vzniku:

22.03.1997

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hlavná 2/1, Šaľa, 92701

Okres:

SK0235 - Okres Šaľa

Obec:

SK0235504025 - Šaľa

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

01 - 0 zamestnancov