Slovenský poľovnícky zväz okresná organizácia Pezinok

Slovenský poľovnícky zväz okresná organizácia Pezinok

IČO:

31771262

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz okresná organizácia Pezinok

Dátum vzniku:

18.04.1997

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Moyzesova 17, Pezinok, 90201

Okres:

SK0107 - Okres Pezinok

Obec:

SK0107508179 - Pezinok

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

01 - 0 zamestnancov