Slovenský poľovnícky zväz - Okresná organizácia Detva

Slovenský poľovnícky zväz - Okresná organizácia Detva

IČO:

35646951

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz - Okresná organizácia Detva

Dátum vzniku:

15.03.1997

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Zvolenská 204/84, Vígľaš, 96202

Okres:

SK0324 - Okres Detva

Obec:

SK0324518921 - Vígľaš

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

01 - 0 zamestnancov