Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia

Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia

IČO:

36153419

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia

Dátum vzniku:

10.05.1997

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Stropkov, Stropkov, 09101

Okres:

SK041B - Okres Stropkov

Obec:

SK041B527840 - Stropkov

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

01 - 0 zamestnancov