Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia

Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia

IČO:

00418650

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia

Dátum vzniku:

31.12.1976

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Dopravná 14, Levice, 93401

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502031 - Levice

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

01 - 0 zamestnancov