Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia

Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia

IČO:

00418676

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia

Dátum vzniku:

01.03.1984

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Podzámska 4/A, Nové Zámky, 94001

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503011 - Nové Zámky

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

01 - 0 zamestnancov