Slovenský poľovnícky zväz, Klub chovateľov poľovných sliedičov

Slovenský poľovnícky zväz, Klub chovateľov poľovných sliedičov

IČO:

31785778

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, Klub chovateľov poľovných sliedičov

Dátum vzniku:

06.12.1992

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Štefánikova 10, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81105

Okres:

SK0101 - Okres Bratislava I

Obec:

SK0101528595 - Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

01 - 0 zamestnancov