Slovenský poľovnícky zväz Klub chovateľov Münsterlandských a dlhosrstých stavačov

Slovenský poľovnícky zväz Klub chovateľov Münsterlandských a dlhosrstých stavačov

IČO:

35611928

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz Klub chovateľov Münsterlandských a dlhosrstých stavačov

Dátum vzniku:

25.06.1990

Dátum zániku:


Adresa sídla:

V. Šrobára 10, Šaľa, 92701

Okres:

SK0235 - Okres Šaľa

Obec:

SK0235504025 - Šaľa

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený