Róbert Topor - Poľovníctvo HUBERT

Róbert Topor - Poľovníctvo HUBERT

IČO:

36876101

Obchodné meno:

Róbert Topor - Poľovníctvo HUBERT

Dátum vzniku:

16.09.1998

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Školská 119/3, Trenčianska Teplá, 91401

Okres:

SK0229 - Okres Trenčín

Obec:

SK0229506559 - Trenčianska Teplá

Právna forma:

101 - Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri

Hlavná činnosť:

47789 - Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach i. n.

Inštitucionálny sektor:

14200 - Samostatne zárobkovo činné osoby

Druh vlastníctva:

2 - Súkromné tuzemské

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený