Poľovnícky spolok

Poľovnícky spolok

IČO:

31949088

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok

Dátum vzniku:

25.03.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Trnava pri Laborci, Trnava pri Laborci, 07231

Okres:

SK0427 - Okres Michalovce

Obec:

SK0427523194 - Trnava pri Laborci

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený