Poľovnícký spolok VRŠAN Teplý Vrch

Poľovnícký spolok VRŠAN Teplý Vrch

IČO:

45020701

Obchodné meno:

Poľovnícký spolok VRŠAN Teplý Vrch

Dátum vzniku:

14.04.2008

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Teplý Vrch 89, Teplý Vrch, 98023

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329515671 - Teplý Vrch

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený