Poľovnícky spolok Vrbovka

Poľovnícky spolok Vrbovka

IČO:

42193851

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Vrbovka

Dátum vzniku:

22.02.2011

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Vrbovka 158, Vrbovka, 99106

Okres:

SK032A - Okres Veľký Krtíš

Obec:

SK032A516538 - Vrbovka

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený