Poľovnícky spolok vlastníkov pri Urbáre Nevidzany v likvidácii

Poľovnícky spolok vlastníkov pri Urbáre Nevidzany v likvidácii

IČO:

42015014

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok vlastníkov pri Urbáre Nevidzany v likvidácii

Dátum vzniku:

16.02.2006

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nevidzany 138, Nevidzany, 97227

Okres:

SK0227 - Okres Prievidza

Obec:

SK0227514217 - Nevidzany

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený