Poľovnícky spolok vlastníkov Opava

Poľovnícky spolok vlastníkov Opava

IČO:

42189101

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok vlastníkov Opava

Dátum vzniku:

11.02.2010

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Opava 74, Opava, 99125

Okres:

SK032A - Okres Veľký Krtíš

Obec:

SK032A516287 - Opava

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený