Poľovnícky spolok vlastníkov Diana

Poľovnícky spolok vlastníkov Diana

IČO:

42318602

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok vlastníkov Diana

Dátum vzniku:

25.09.2014

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Horné Strháre 124, Horné Strháre, 99103

Okres:

SK032A - Okres Veľký Krtíš

Obec:

SK032A516031 - Horné Strháre

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený