Poľovnícky spolok VERČÉŠ

Poľovnícky spolok VERČÉŠ

IČO:

31094911

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok VERČÉŠ

Dátum vzniku:

20.06.1997

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Barca, Barca, 98251

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329514501 - Barca

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený